Wybierz stronę

Polityka Prywatności

W Serwisie NieruchomosciSpodLady.pl szanujemy prywatność swoich Użytkowników. Mając na uwadze powyższe niniejszym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu (dalej jako: Użytkownicy) i korzystających naszych usług jako administratora danych osobowych. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.

I. ADMINISTRATOR

Administratorem przekazanych przez Użytkowników danych osobowych jest
Nieruchomości Spod Lady Sp. z o.o.​
80-178 Gdańsk, Ul. Goplańska 148/2,
REGON: 521447775, NIP: 5833446343, KRS: 0000959155, 
W każdej sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować jako z Administratorem wysyłając e-mail na poniższy adres: kontakt@nieruchomoscispodlady.pl

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników postępujemy zgodnie z  art. 32 ust. 1 RODO. Przestrzegamy  zasad ochrony danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników a przetwarzanych w związku z działalnością naszego serwisu.
Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest przez nas jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych naszych pracowników.
Zaznaczamy, iż podanie przez Państwa danych osobowych zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone przez nas usługi.

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe naszych Użytkowników przetwarzamy w następującym celu:

 • zawierania i realizacji umów dotyczących usług i produktów dostępnych w Serwisie;
 • świadczenia drogą elektroniczną usług dostępnych w Serwisie, w tym także w celu umożliwienia Użytkownikom składania zamówień za pomocą formularzy dostępnych w serwisie, oraz utrzymywania założonych przez nich kont;
 • realizacji i świadczenia usług marketingowych a w tym w przesyłania informacji dotyczących naszej aktualnej oferty produktów i usług;
 • badania opinii Użytkowników na temat naszych usług, jak i udzielania odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania.

Dane osobowe naszych Użytkowników przetwarzamy na następujących podstawach prawnych:

 • odrębną zgoda osoby, której dane będą przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też i podmiotom udzielającym wsparcia Spółce, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT, usług marketingowych, a także partnerom biznesowym zgodnie z zawartymi umowami oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przechowywane na serwerach znajdujących się poza EOG, ponieważ korzystamy z zewnętrznego systemu CRM / mailingowego firmy MailerLite na podstawie zawartej z tym podmiotem umowy transferowej powstałej w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne UE. Firma MailerLite potwierdza spełnienie europejskich wymagań w obszarze bezpiecznego przetwarzania danych. W każdej chwili mają Państwo możliwość uzyskania od Administratora danych dalszych informacji i otrzymania kopii danych osobowych przekazanych poza EOG.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane zbierane za pomocą formularzy na postawie zgody – będą przetwarzane do momentu odwołania wyrażonej zgody.

Dane niezbędne do wykonania umowy lub usługi (dedykowane formularze, kontakt mailowy, rozmowy telefoniczne):

 • realizacji umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy;
 • dokonania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. B RODO) – przez okres współpracy;
 • realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;
 • realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie;
 • realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem Cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO DANE DOTYCZĄ

Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania aktualnych i prawdziwych danych.

Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych
 2. ich sprostowania
 3. usunięcia danych,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail kontakt@nieruchomoscispodlady.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika, lub poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres siedziby Administratora

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 w Warszawie

VII. LINKI ZEWNĘTRZNE

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisach materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Nie odpowiadamy za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

VIII. POLITYKA COOKIES

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej NieruchomosciSpodLady.pl. Poprzez brak zmiany ustawień przeglądarki Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką Ciasteczek.

 1. W naszym Serwisie korzystamy z usług zewnętrznych narzędzi, takich jak Google Analytics oraz Facebook Pixel. Szczegóły, których zasady można znaleźć na stronach https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://www.facebook.com/policies/cookies/, oczywiście w zgodzie i poszanowaniu prywatności. Narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać nasz Serwis najlepiej i najsprawniej jak to tylko możliwe.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

IX. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
czyli jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, możesz zmienić jej ustawienia!

Dla ułatwienia, podajemy linki do zarządzania ustawieniami cookies, w różnych przeglądarkach internetowych/systemach, Sprawdź czego używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Pamiętaj jednak, że to właśnie dzięki tym wszystkim plikom i usługom, możesz automatycznie zalogować się, lub w spersonalizowany dla Ciebie sposób wyświetlać niniejszą witrynę.